O Adámkovi

V Jihočeském městě Tábor žije maminka Jana se svým synem Adamem Gabrielem (*2014). Maminka pečuje o svého syna, kterému se v prvním roce jeho života začalo projevovat postižení centrální nervové soustavy. Jedná se o psychomotorickou retardaci nejasného původu. Více píše maminka: „Adámek zatím neumí chodit, mluvit.

Díky pravidelné rehabilitaci se mu pomalu zpevňují nožky, ale nepostaví se sám ani u opory. To, že syn zatím nechodí, je naše největší omezení. V rehabilitačním kočárku není rád, a proto zvládneme jen krátké výlety v okolí domova. Jsme tedy dost sociálně izolovaní. Do školky se budu snažit Adámka začleňovat od září na pár hodin týdně, s mým dohledem.

Potřebuje nepřetržitý dozor pro slabý pud sebezáchovy a občasnou agresi.“Příspěvky od Dobrých andělů rodina využije na cvičení a logopedii. Adámka v červnu čeká rehabilitace na klinice AXON, v srpnu pak lázeňský pobyt v Teplicích, kde by příspěvky pomohly uhradit intenzivnější cvičení.

Jsme obrovsky vděční za jakoukoliv pomoc v naší nelehké situaci. Žijeme s Adámkem sami a každý den překonáváme spoustu překážek. Moc děkujeme.  Jana a Adámek.